01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 - flash video

Úvod

Korporace NCH (www.nch.com) zaujímá v globálním měřítku vedoucí postavení v oblasti výroby, aplikací a vývoje chemických výrobků na údržbu a opravy, a to se zaměřením zejména na průmyslové, komerční a institucionální uživatele. NCH a její přidružené společností působí na trhu již od roku 1919. NCH nabízí například odmašťovací prostředky, oleje a maziva, prostředky na údržbu povrchu podlah, ochranné vrstvy a výrobky pro úklid a hygienu. Výrobky korporace NCH jsou distribuovány i na území České republiky, a to prostřednictvím společnosti NCH Czechoslovakia spol. s r.o. a společnosti PURE SOLVE Česká republika, spol. s r.o.

Flexfill s.r.o.

Flexfill s.r.o. je výrobním podnikem, který je součástí korporace NCH. Kromě výroby pro mateřskou firmu nabízí vlastní produktovou řadu Flexen a také možnost výroby chemických produktů podle specifických požadavků zákazníků. Společnost Flexfill rovněž realizuje vlastní výzkum a vývoj,  k němuž využívá firemní chemickou a mikrobiologickou laboratoř, zázemí mateřské firmy v USA, ale i spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitami.

NCH Distribution s.r.o.

NCH Distribution s.r.o. je další společností v rámci korporace NCH. Tato firma se zabývá skladováním a distribucí výrobků společnosti Flexfill, dalších výrobních podniků korporace, ale i dodavatelů mimo NCH, a to jak po Evropě, tak i mimo ni. NCH Distribution má také část výrobní, zaměřenou na využití kryotechnologie - tepelného zpracování strojních součástí hlubokým zmrazováním. Touto tepelnou úpravou získávají obráběcí součásti unikátní vlastnosti, například mimořádnou odolnost proti otěru a vysokou houževnatost.